+34 93 272 33 11 info@abauding.com

Serveis

AUDITORIA

FORENSIC

t

ASSESSORIA

CONSULTORIA

Auditoria

Serveis d’auditoria individualitzats que permeten generar valor afegit i aporten veracitat i certesa a la seva informació financera front als accionistes i davant de tercers.  Tot això amb el suport i la utilització d’eines tecnològiques que agilitzen i donen més fiabilitat als processos.

ABAUDING combina els procediments d’auditoria d’acord amb la normativa vigent i l’aplicació de les innovacions tecnològiques.

 • Auditoria financiera
 • Informes d’experts independents (ampliacions i reduccions de capital, projectes de fusió, aportacions no dineràries).
 • Refinançaments de deute
 • Informes requerits per les disposicions regulatòries de CNMV i Banco d’Espanya
 • Revisió de comptes justificatius de subvencions (Auditoria de subvencions)
 • Revisions de projectes de R+D
 • Informes pericials de caràcter econòmic, comptable i financer.
 • Informes de validació de pla de viabilitat
 • Certificats de Fets Societaris Concrets
 • Auditories de compra o venda de societats. Processos de Due Diligence
 • Fusions, adquisicions i alienacions
 • Revisions comptables
 • Valoració de societats i assessorament integral en operacions de compravenda
 • Consultoria econòmic financera
 • Assessorament d’expert comptable general

Forensic

L’ existència de situacions litigioses i disputes, així com els riscos derivats de conductes fraudulentes exigeixen respostes ràpides i eficaces que permetin moderar els costos derivats d’aquestes circumstàncies. La nostra experiència de més de 20 anys al sector ens permet actuar en tot tipus de litigi civil, com ara pèrdua de beneficis, reclamacions de lucre cessant, dany emergent, facilitant l’enfocament objectiu necessari per als advocats i tribunals a l’hora d’afrontar matèries comptables complicades.

ABAUDING, a través del seu equip d’auditors, ofereix:

 • Serveis especialitzats en informes d’expert independent
 • Actuacions en processos judicials
 • Processos destinats a la detecció i investigació de frau empresarial
 • L’emissió com a experts independents de dictàmens com a pèrit judicial

Assessoria

Fiscal i Gestió d’Impostos

ABAUDING té una àmplia experiència en tributació nacional i internacional, especialitzat en la fiscalitat de pimes i professionals en les matèries següents:

Més info +

– Mercantil

ABAUDING acompanya les societats des del seu inici i en els diferents aspectes de la seva activitat. Proporcionem els diferents tràmits d´assessoria mercantil que una societat pugui sol·licitar.

Més info +

Comptable i Externalització de la Comptabilitat

Societats i professionals han de complir requeriments legals en matèria comptable. El nostre departament comptable ofereix assessorament i gestió mitjançant un desenvolupament complet dels següents serveis:

Més info +

– Laboral

ABAUDING proporciona solucions en l’externalització de l’Administració de Personal. Prestem Assessoria Laboral global que s’estén a l’àrea de Recursos Humans mitjançant un alineament estratègic del personal amb els objectius i les necessitats del teu negoci. El Servei engloba:

Més info +

– Outsourcing

A ABAUDING desenvolupem serveis integrals per a empreses ocupant-nos integralment des que s’inicia el procés d’externalització fins al seu total desenvolupament i funcionament òptim.

Desenvolupem i planifiquem l’estratègia conjunta amb l’empresa, fent una assessoria integral per optimitzar tots els avantatges al desenvolupar l’externalització, amb l’objectiu principal d’optimitzar beneficis i estalviar costos de producció i estratègia.

El nostre ferm compromís de servei és fonamental per aconseguir l’èxit a la teva empresa.

Consultoria

- Financiera

El nostre equip de consultoria financera assessora en operacions d’inversió i/o desinversió, obtenció de finançament, anàlisi de plans de negoci, valoracions, assistència en litigis econòmics, anàlisi de plans de viabilitat i reestructuracions financeres, etc.

L’ajudem a definir una plataforma sòlida tant en fases de creixement com en fases de recuperació del negoci, aportant valor en totes les fases del projecte i mantenint totes les parts o agents interessats informats del procés.

Els professionals dedicats a aquesta àrea de negoci tenen una àmplia experiència al sector i experiència contrastada en casos de:

 • Corporate Finance
 • Reestructuració empresarial
 • Valoració de societats

- En Organització i processos

Depenent de l’enfocament que s’atribueixi al projecte, prioritzarem determinats aspectes com el control intern, l’optimització de recursos, la qualitat, normes i procediments, reducció del cicle de processos i altres.

Dins dels projectes de l’Àrea de Consultoria d’Organització, ABAUDING és experta en el següent:

 • Reenginyeria de Procés.
 • Anàlisi de Processos de la Companyia.
 • Afavorint els canvis que necessita per guanyar competitivitat.
 • Reorganització d’actes/companyies.
 • Definició de Llocs i Funcions
 • Definició d’indicadors
 • Quadre de Comandament Integral.
 • Creació de normes de control intern, pautes de treball i manuals de qualitat.
 • Optimització de recursos.
 • Externalització de Processos.

C/ Mallorca 272, 4º 3ª – 08037 Barcelona, España
info@abauding.com | +34 93 272 33 11

Abauding Group

ABAUDING és una firma multidisciplinària que ofereix a l’empresa privada i pública serveis d’auditoria i d’assessoria fiscal, laboral, comptable, jurídica i mercantil en tot el territori nacional.